Urszula Popielewicz

 

Filia nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

oraz

Administracja Osiedla Henryka Sienkiewicza

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

„Chciałbym być jak... - ulubiona postać literacka

przeczytałeś- narysuj


Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

w dwóch kategoriach dla klas I - III i IV- VII

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych uczniów
  • kształtowanie wrażliwości i wyobraźni w odbiorze dzieła literackiego
  • rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów

Szczegóły techniczne:

  • uczniowie wykonują jedną pracę z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej,
    w dowolnym formacie
  • praca powinna być wykonana samodzielnie, bez zapożyczania cudzych pomysłów

Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko i klasę ucznia,
imię i nazwisko nauczyciela pełniącego nadzór artystyczny, ponadto imię przedstawionej postaci oraz autora i tytuł książki, której jest bohaterem.

Kryteria oceny:

Komisja konkursowa będzie oceniała prace pod względem:
• pomysłowości w ujęciu tematu i walorów artystycznych (z uwzględnieniem estetyki)
• wykorzystania różnorodnych technik plastycznych.
Postanowienia końcowe
Prace plastyczne należy oddać do 25 maja 2018 r.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 38 w dniu 30 maja.

Komisja konkursowa wyłoni i nagrodzi trzy najlepsze prace w każdej kategorii. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Złożone prace przechodzą na własność Organizatora. Będą wyeksponowane w formie wystawy pokonkursowej w siedzibie biblioteki.


Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu

 

Kategoria: