P&R#Admins
Kategoria:

II etap ogólnopolskiego konkursu „Kawałek błękitnego nieba”

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
Na przełomie listopada i grudnia 2017r. na zaproszenie Fundacji ONICO postanowiliśmy przystąpić do ogólnopolskiego programu „Zamaskuj smog”.
Nasze działania były różne– na lekcjach rozmawialiśmy o smogu, powstały na ten temat plakaty, uczniowie oglądali przygotowaną przez p. Małgorzatę Kucharską prezentację. Mieli też możliwość wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie poruszającym problematykę smogu.Przygotowaliśmy również program artystyczny pt. „Smok i smog” ( pod kierunkiem pani Aleksandry Przyweckiej i pani Anny Łukaszuk), który obejrzało wielu uczniów z naszej i nie tylko naszej szkoły.

P&R#Admins
Kategoria:

Z racji  XVII DNIA PAPIESKIEGO  8 października 2017r., przeżywanego pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”, katecheci z naszej szkoły, organizują KONKURS PLASTYCZNY dla klas I - VII pt. „ ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II.

Zasady uczestnictwa:

  1. Klasy I-III wykonują pracę dowolną techniką: np. farby plakatowe, akwarele, kredki, ołówek,  pastele, kolaż, wydzieranka ewentualnie inna technika wg własnego pomysłu.
  2. Klasy IV- VII
  • Kl. IV – V:  plakat
  • Kl. VI-VII:  kolaż

       3. Prace należy wykonać w formacie A4 lub A3

Cele:

  • promowanie znajomości postaci naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II,
  • być  świadkami  nadziei i prawdziwej radości,
  • doskonałym wzorem takiej postawy jest zawsze Maryja, Matka Zbawiciela. Pobożność maryjna  św. Jana Pawła II może być dla nas wzorem. Opatrzność Boża chce nam ten wzór uświadomić przez znaki czasu, jak np. dwie znaczące dla nas rocznice. Jedną z nich jest stulecie objawień fatimskich, które przypadnie niemal równocześnie z XVII Dniem Papieskim – objawienia w Fatimie trwały od 13 maja do 13 października 1917 roku. Drugą rocznicą jest 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze.

    4. Pracę zostaną ocenione w kategoriach:

  • klasy I – III
  • klasy V – VII

    5.  Komisja konkursowa oceni prace wg następujących kryteriów:

  • samodzielność wykonania, związek z tematem, pomysłowość, estetyka pracy, wkład pracy.

Prace należy składać do 4 października 2017 r. do Nauczycieli religii - Katechetów.

P&R#Admins
Kategoria:

„Szkolny konkurs 
na najlepsze hasło 
propagujące bezpieczeństwo w sieci”

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 było upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Wychodząc naprzeciw temu zadaniu Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie podjęła szereg inicjatyw, które upowszechniały czytelnictwo i rozwijały kompetencje czytelnicze wśród dzieci, m.in. poprzez organizację konkursów, w tym „Świetlicowego konkursu na najlepsze hasło propagujące czytelnictwo”:

 

W konkursie wzięło udział prawie stu uczniów, którzy zredagowali pouczające hasła lub zabawne rymowanki na wskazany temat. Następnie zorganizowana została pokonkursowa wystawa prac. Laureatom dyplomy i upominki wręczył Pan Dyrektor Mirosław Wójcik.

Na rok 2017/2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kolejne priorytety polityki oświatowej państwa. Jednym z nich jest bezpieczeństwo w internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Organizatorki poprzedniego Konkursu ogłaszają więc drugi konkurs na hasło. Tym razem jest to „Szkolny konkurs na najlepsze hasło propagujące bezpieczeństwo w sieci”. 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu i zachęcamy do udziału w nim uczniów wszystkich klas naszej szkoły.

organizatorki: mgr M. Głogowska, mgr E. Majewska, mgr R.Seroka

 

Regulamin konkursu (pobierz plik .pdf)

P&R#Admins
Kategoria:

Honorowy patronat:

mgr Mirosław Wójcik – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38  
im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie 

Organizatorzy:

Lesia Sobolivska, Dorota Dąbrowska, Elżbieta Garbacka, Monika Kozak 
we współpracy z Miejska Biblioteką Publiczną Filia nr 26 w Lublinie 
oraz Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie

 

Cele i regulamin konkursu  (pobierz plik .pdf)