P&R#Admins

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

Lp. Imię i nazwisko Klasa Funkcja
1 Kamilla Świderska 5 c Przewodnicząca Rady
2 Natalia Kwaśniewska 3 a Z-ca Przewodniczącego
3 Katarzyna Jagitka 5 b Z-ca Przewodniczącego
4 Katarzyna Wojdat 4 a Skarbnik
5 Anna Wronka 5 c Sekretarz
6 Piotr Posturzyński 3 b Członek Prezydium
7 Małgorzata Kalisiewicz 7 b Członek Komisji Rewizyjnej
8 Joanna Deptuś 3 d Członek Komisji Rewizyjnej
Kategoria: