Piotr Dobrowolski

Szanowni Rodzice !

       W roku szkolnym 2017/2018 dzieci ubezpieczone są w towarzystwie Compensa.
Składka wynosi 40 zł za rok kalendarzowy i obejmuje Państwa dzieci na całym świecie.
Firma ta została wybrana przez opiekuna finansowego szkoły oraz
Radę Rodziców, którzy niezależnie szukali firmy z rynku.

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2017/2018

Oferta Szkoła Podstawowa Nr 38 w Lublinie

OWU NNW Szkolne 2017

OŚWIADCZENIA GRUPOWE OWU

OŚWIADCZENIA INDYWIDUALNE OWU

Pismo dla rodziców _szkolne_ + zniżki SP 38 w Lublinie

Tabela Uszczerbek NNW Szkolne 20072015

Załącznik NNW szkolne Rafał Białek

Zgloszenie_Szkody_NNW-Wzór dla szkół

Zgloszenie_Szkody_NNW

Kategoria: