Piotr Dobrowolski

         warsztaty malarskie 11 20180613 1973405789

       

Warsztaty malarskie

23.05. 2018 r. w świetlicy odbyły się warsztaty malarskie przeprowadzone przez panią Katarzynę Piątkowską , artystkę zajmującą się malarstwem sztalugowym w technice akrylowej i olejnej.

Pani Katarzyna na początku warsztatów opowiedziała o swojej pracy i zaprezentowała  obrazy.  Dzieci zapoznały się  z technikami malarskimi (olej, akwarela, pastel olejny, pastel suchy), materiałami, narzędziami, przykładami prac malarskich oraz z podziałem barw (podstawowe, pochodne, zimne, ciepłe). Jak również w trakcie zajęć własnoręcznie wykonywały prace plastyczne techniką akwareli – tematem pracy była martwa natura owoce.

Podczas zajęć opiekę nad dziećmi sprawowała pani Elżbieta Skowronek.

Warsztaty malarskie